• Start
 • Aktualności
 • O szkole
 • Dla uczniów
 • Dokumenty
 • Konkursy
 • Galeria
 • Stypendium "Wyprawka szkolna"

  środa, 6 lipca 2016 11:37

  W roku szkolnym 2016/2017 projekt Wyprawka szkolna skierowany jest do uczniów niepełnosprawnych:

  1) słabowidzącym,

  2) niesłyszącym,

  3) słabosłyszącym,

  4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

  5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

  6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

  7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

  8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku z gdy z jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1) – 7).

   

  Podstawą do skorzystania pomocy przez uczniów niepełnosprawnych jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

   

  Przypominamy o konieczności prawidłowego wypełnienia faktury przez sprzedających: Każda faktura musi być dokładnie opisana przez księgarnię, tj. tytuł, autor, klasa, wydawnictwo książki. Jeżeli księgarnia nie zaznaczy tych informacji należy je zapisać na odwrocie faktury (tytuł, autor, klasa, wydawnictwo) oraz podpisać się pod tym (podpisuje się osoba pełnoletnia, na którą wystawiona została faktura). Faktury niekompletnie uzupełnione nie będą przyjmowane.

   

  Faktury należy dostarczyć na początku września do pedagoga szkolnego.

  Akademickie Liceum Ogólnokształcące
  ul. Kopaczewskiego 2, 35-225 Rzeszów,
  Tel.: +48 17 866 11 43
  Fax.: +48 17 866 12 28
  Email: liceum@alo.rzeszow.pl