• Start
 • Aktualności
 • O szkole
 • Dla uczniów
 • Dokumenty
 • Konkursy
 • Galeria
 • Pytania kandydatów

   
   
  Masz pytania? Napisz ! Odpowiemy na każde pytanie.
  e-mail: liceum@alo.rzeszow.pl
   
   
   
  Ponadto oferta Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego jest zamieszczona w systemie elektronicznego naboru do szkół Miasta Rzeszowa: https://nabor.progman.pl/rzeszow w zakładkach szkoły ponadgimnazjalne – panel dla kandydatów.
   
  Odpowiedzi na pytania do nas:
   
  • 1. Jaka jest przewidywana maksymalna liczebność klas?
   
  Liczba uczniów w klasach może być zróżnicowana. Chcemy ją utrzymać na poziomie około 25 uczniów, ale nie przekraczać liczby 30-tu uczniów.
   
  • 2. Czy oprócz zajęć rozszerzonych z matematyki będą zorganizowane zajęcia koła matematycznego?
   
  Oczywiście, muszą być dodatkowe zajęcia w formie kółka dla uczniów poszerzających swoje umiejętności matematyczne, czy np. przygotowujących się do Olimpiady Matematycznej. Ponadto na wszystkich profilach realizowane są kółka wyrównawcze, również w klasie trzeciej, jeśli nauczyciel prowadzący klasę uzna je za konieczne pod ze względu na właściwe przygotowanie do matury.
   
  • 3. Czy będąc na informatyce można mieć zajęcia z grafiki?
   
  W planach nauczania profilu informatycznego, informatyka jest przedmiotem rozszerzonym w wymiarze 6 godzin (po 2 godziny w każdej klasie) realizowanych według autorskiego programu. Przewiduje on między innymi zagadnienia z programowania, sieci komputerowych, grafiki i multimediów. Ponadto realizowane są przedmioty dodatkowe, takie jak: technologie internetowe, podstawy sieci komputerowych i systemy operacyjne.
   
  • 4. Czy jeżeli nie zdaję przedmiotu na maturze, to muszę chodzić na zajęcia z podstawy rozszerzonej?
   
  Wybór przedmiotów rozszerzonych ma pomóc uczniowi w pogłębieniu wiedzy i umiejętności z tej dziedziny. Natomiast decyzję o zdawaniu danego przedmiotu, w tym dodatkowego na maturze, uczniowie podejmują w klasie trzeciej. Może się zdarzyć, że uczeń uczęszczający na dany przedmiot w zakresie rozszerzonym nie będzie go zdawał na tym poziomie lub w ogóle, oprócz oczywiście przedmiotów obowiązkowych.
   
  • 5. Zajęcia jakich kółek są zorganizowane w ALO i czy są wspólne, czy też przypisane do klas i poziomów?
   
  Kółka w naszej szkole są organizowane, by rozwijać zainteresowania i plany dalszej edukacji uczniów. Kółka tematyczne są powiązane z danym profilem, ale również obejmują daną dziedzinę wiedzy np. matematyczne, biologiczne lub chemiczne. To wspólna propozycja dla uczniów. Dodatkowo organizowane są warsztaty fotograficzne podczas wyjazdów na specjalistyczne zajęcia do campusu WSIiZ do Kielnarowej, gdzie dysponujemy profesjonalnym sprzętem i zapleczem. Pełną listę kółek można znaleźć na naszej stronie pod linkiem: http://www.alo.rzeszow.pl/dla-uczniow,kola-zainteresowan.html
   
  • 6. Jaka jest szansa na dostanie się do klasy informatycznej przy dużej ilości zgłoszeń i co najpierw będzie brane pod uwagę przy rekrutacji?
   
  Ustaliliśmy próg przyjęcia na 120 punktów. Niestety w przypadku dużej ilości zgłoszeń nie ma możliwości utworzenia drugiej klasy informatycznej. Pełne zasady przyjęć są określone na stronie internetowej alo.rzeszow.pl w zakładce dokumenty. Może się zdarzyć, że będziemy chcieli przeprowadzić rozmowę z kandydatem, w czasie której przekona nas o celowości wybrania tego profilu.
   
  • 7. Czy olimpijczycy z chemii mają również szansę na dostanie się do liceum poza procedurą rekrutacyjną?
   
  Jak najbardziej tak, bowiem laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim (np. jednego z 10-ciu, przedmiotowego konkursu dla gimnazjalistów organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty) są przyjmowani do szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od ustalonych kryteriów przyjęć.
   
  • 8. Jakie są możliwości mieszkania w Rzeszowie dla uczniów dojeżdżających? Czy jest internat albo szkoła oferuje pomoc w wynajęciu stancji?
   
  Nasza szkoła nie posiada własnego internatu. Natomiast możemy zabezpieczyć miejsce w internacie innej publicznej szkoły w Rzeszowie. Chętnie również pomożemy w znalezieniu stosownego mieszkania czy pokoju dla uczniów.
   
  • 9. Czy wszystkie języki obce są dzielone wg zaawansowania?
   
  Przy nauczaniu wszystkich języków obcych w naszej szkole stosujemy zasadę podziału uczniów na grupy początkujących i zaawansowanych.
   
  • 10. Czy zamiast niemieckiego lub hiszpańskiego można uczyć się w ALO języka rosyjskiego?
   
  To byłoby możliwe, gdyby zebrała się grupa chętnych uczniów.
   
  • 11. Czy jeśli ktoś chce studiować w przyszłości architekturę i w związku z tym będzie zmuszony zdawać matematykę rozszerzoną na maturze, ale nie jest zainteresowany klasą informatyczną, może mieć rozszerzoną matematykę?
   
  Tak. Nie ma z tym żadnego problemu. We wszystkich klasach drugich i trzecich uczniowie mają możliwość uczęszczać na zajęcia z matematyki w grupach realizujących podstawę programową zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.
   
  • 12. Na czym dokładniej polega kierunek sztuki i projektowania?
  W ramach kierunku sztuki i projektowania uczniowie mogą rozszerzać przedmioty takie jak: j. polski, historia, historia sztuki i geografia. Uczą się ponadto przedmiotów dodatkowych jak: podstawy projektowania i historia sztuki. Mogą również uczestniczyć w wyjazdach artystycznych, wystawach, konkursach plastycznych i poszerzać swoje umiejętności dzięki udziałowi w wykładach profesjonalnej Szkoły Rysunku „Graphis”.

     Akademickie Liceum Ogólnokształcące
  ul. Kopaczewskiego 2, 35-225 Rzeszów,
  Tel.: +48 17 866 11 43
  Fax.: +48 17 866 12 28
  Email: liceum@alo.rzeszow.pl